חובות רגולטוריות של העצמאי | AccountIT

חובות רגולטוריות של העצמאי (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי)

חובות רגולטוריות עסקי

במאמר הקודם בסדרה התמקדנו בכל תהליך הקמת העסק – בחירת סוג העסק המתאים ביותר והליך הרישום ברשויות המס –

ובמאמר זה נלך צעד אחד קדימה ונדבר על החובות הרגולטוריות החוקיות של בעל עסק בישראל.

נתחיל בסקירה כללית של חובות רגולטריות החלות על עצמאי בישראל מבחינת רשויות המס (מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי),

נמשיך עם החשיבות החוקית של חובת ניהול ספרי חשבונות וחובות המעסיק, ונסיים עם הגשת דו"ח שנתי והצהרת הון.

חובות העצמאי מול מס ערך מוסף

לאחר שדנו בתהליך רישום העסק במס ערך מוסף במאמר הקודם, כאן נשוחח על ההתנהלות השוטפת של בעל העסק אל מול מע"מ עם כל השאלות הבוערות:

מי צריך לדווח למע"מ? מתי? איך?

עוסק פטור לא גובה תשלום מע"מ מלקוחותיו, אינו חייב בתשלום למע"מ (מכאן "פטור"), ונדרש לדווח על הכנסותיו למע"מ רק פעם בשנה.

מאידך, עוסק מורשה וחברה בע"מ צריכים לגבות 17% מע"מ (שיעור המע"מ נכון ל-2021) בעסקאותיהם ומכאן גם נדרשים לדווח למע"מ

כל חודש או חודשיים, בהתאם למחזור העסקאות השנתי של העסק (נכון ל-2021, מעל 1,520,000 ש"ח, כל חודש; מתחת לסכום, כל חודשיים).

מתי עצמאים ובעלי עסקים צריכים לדווח למע"מ? לא מאוחר מ-15 ימים לאחר תקופת הדיווח (בין אם היא כל חודש או חודשיים)

ותכלול את כלל תקופת הדיווח; כלומר, מי שנדרש לדווח למע"מ כל חודשיים, נדרש לדווח בכל פעם על תקופה של חודשיים.

שימו לב שחובה לדווח למע"מ על פי התקופה שנבחרה גם אם אין עסקאות באותה התקופה (סימון "אפס" בסכום העסקאות בדו"ח);

ניתן להקפיא את הדיווח למע"מ אם אין שום פעילות עסקית במשך שתי תקופות רצופות או אם בעסק ישנן רק "עסקאות עונתיות".

כיצד יש להגיש את הדו"ח התקופתי למע"מ? הדרך הישירה (ללא מייצגים) הפשוטה ביותר היא באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים.

ניתן גם לשלם באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מסניפי הבנקים המסחריים הגדולים.

כמו כן, ניתן גם למייצגים מקצועיים כמו רואה חשבון, יועץ מס או מנהל חשבונות שידווחו למע"מ עבור העסק דרך מערכת שע"ם של משרד האוצר.

חשוב לציין שאי תשלום המע"מ בזמן יכול לגרור לסנקציות כלכליות (דוחות, קנסות, ריביות) ובמקרים חוזרים ונשנים אף סנקציות פליליות.

כמובן שניתן להפיק דו"ח מע"מ גם באמצעות מערכת AccountIT לניהול עסק. כך נראה דו"ח מע"מ לדוגמה במערכת לחודש יולי, 2021:

דוח מעמ חשבונית אונליין

שימו לב שכל השדות בדו"ח המופק במערכת הינם גם השדות הנדרשים למילוי על ידי מס ערך מוסף, ולכן ניתן ליצור את הדו"ח

ואז בקלות אפשר פשוט להעתיק את הנתונים.

חובות העצמאי מול מס הכנסה

ככלל, כל צורות ההתאגדות נדרשות לשלם מקדמות למס הכנסה על בסיס חודשי או דו חודשי (בהתאם לגודל העסק),

כאשר בסוף השנה ביחד עם הדו"ח השנתי יחושב סכום המס הסופי, והאם יש לשלם את הפער או לקבל החזר ממס הכנסה.

אופן החישוב בין צורות ההתאגדות הוא שונה.

שיעור המס המחושב לעסק הוא שונה בין עוסק פטור/מורשה ולבין חברה בע"מ.

בעוד המס של עוסק פטור ומורשה מחושב על פי מדרגות מס הכנסה (יכול להגיע עד ל-50%), לחברה בע"מ יש שיעור מס קבוע של 23%

(מס חברות נכון ל-2021). אם בעל שליטה בחברה בע"מ מעוניין להוציא לעצמו משכורת אז הוא ייאלץ לשלם מס על פי מדרגות מס הכנסה,

אך היתרון בחברה בע"מ הוא שניתן להשקיע בחזרה בחברה את הרווחים מבלי להוציא משכורת ולשלם מס יחסית נמוך, מה שלא אפשרי לעוסק פטור ומורשה.

במהלך השנה, עסקים משלמים למס הכנסה דרך מקדמות מס חודשיות שמחושבות על ידי פקיד שומה במס הכנסה.

בסוף השנה, עם הגשת הדו"ח השנתי, יחושב הסכום הסופי; אם הסכום הסופי יהיה גדול יותר מכלל תשלומי המקדמות אשר שולמו במהלך השנה,

העסק ישלם את הפער, ואם הסכום הסופי יהיה קטן יותר אז מס הכנסה יהיה חייב להחזיר את הפער בתוך 90 ימים ממועד הגשת הדו"ח השנתי.

מקדמות המס מחושבות לעסק קיים על פי מחזור העסקאות בשנה הקודמת, ולעסק חדש על פי צפי ההכנסות של בעל העסק שיאושר על ידי פקיד השומה.

עקרונית, את מקדמות המס יש לשלם בכל 15 לחודש, אך ניתן לבקש אישור מיוחד ופרטני ממס הכנסה לשלם ב-15 לחודש בכל חודש שני לעסקים עם מחזור נמוך.

אם משלמים את מקדמות המס דרך האתר של מס הכנסה, ניתן לשלם עד ה-19 בכל חודש ב-18:30 בערב.

ניתן ליצור דו"ח מקדמות מס באופן מהיר ופשוט באמצעות מערכת AccountIT. כך נראה דו"ח מקדמות מס לדוגמה במערכת לחודש יולי, 2021:

דוח מקדמות מס חשבונית אונליין

כמו בדו"ח המע"מ לעיל, כל השדות בדו"ח מקדמות המס המופק במערכת הם גם השדות הנדרשים למילוי על ידי מס הכנסה

ולכן ניתן בקלות ובמהירות להעתיק את הנתונים מהדו"ח לאתר מס הכנסה.

ניכוי מס במקור מלקוחות

ישנם לקוחות מסוימים שמונחים על ידי מס הכנסה לנכות אחוז מסוים של מס במקור כשהם מבצעים עסקאות כאלה או אחרות,

ולכן ברור שיש להתייחס לכך כאשר הם מבצעים עסקאות מול העסק שלכם. במילים אחרות, ישנם לקוחות שצריכים לגבות כבר בעצמם

את המס ולהעבירו למס הכנסה; עסקה כזאת משפיעה גם על עלותה הכוללת וגם על תשלום המס של העסק.

אם לקוח מנכה מס במקור (אחוז כזה או אחר), הוא מחויב להנפיק אישור מפורט על ניכוי המס לבעל העסק.

בעל העסק רשאי לקזז את ניכוי המס עם תשלום המקדמות החודשי (או דו חודשי) למס הכנסה ובסוף השנה להגיש עם הדו"ח השנתי

את האישורים השנתיים שהלקוח מספק.

כיצד לרשום ולחשב ניכוי מס במקור כשמפיקים חשבוניות? יש להפיק חשבונית מס ללקוח על כל הסכום (כולל המס), וכשמפיקים קבלה במעמד התשלום

יש להוציא אותה רק על הסכום שהתקבל (ללא המס) ובשדה הייעודי לך לציין את סכום ניכוי המס במקור.

אם מפיקים חשבונית מס קבלה, אז יש להפיקה על כל הסכום (כולל המס) ובהערות יש לציין שנוכה מס במקור בסכום שנוכה.

במערכת AccountIT לניהול עסק ניתן להפיק קבלה עם ציון ניכוי מס במקור בשדה המיועד לכך כפי שניתן לראות בצילום המסך הבא (מסומן בחץ):

ניכוי מס במקור מערכת ניהול עסק

חשוב לציין שאם בעל העסק סבור שגובה ניכויי המס במקור הינם גבוהים משיעורי המס אשר הוא אמור לשלם בפועל,

ניתן לבקש אישור להפחית את ניכויי המס במקור או אפילו לקבל פטור כולל לכך מפקיד השומה האזורי בהצגת האישורים והמסמכים הנדרשים.

חובות העצמאי מול ביטוח לאומי

כל בעל עסק ועובד עצמאי מחויב להירשם כעצמאי גם בביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח, ובנוסף גם דמי ביטוח בריאות.

אך קודם, חשוב לפרט כיצד מגדיר המוסד לביטוח לאומי עובד עצמאי.

המוסד לביטוח לאומי מפרט שאם עובד עונה על סעיף אחד בלבד מתוך השלושה הבאים, הוא יוגדר כעובד עצמאי: או 20 שעות עבודה שבועיות בממוצע במקצוע;

או הכנסות חודשיות מהעסק השוות או גבוהות מחצי מהשכר הממוצע במשק (5,214 ש”ח, נכון ל-1.1.21);

או 12 שעות עבודה שבועיות בממוצע במקצוע והכנסות חודשיות מהעסק השוות או גבוהות מ-15% מהשכר הממוצע במשק (1,564 ש”ח, נכון ל-1.1.21).

אם ובמידה ועבודתו של עובד תואמת את אחד הסעיפים, הוא מחויב להירשם בביטוח לאומי כעובד עצמאי.

ניתן לעשות זאת על ידי שליחת טופס דין וחשבון רב שנתי אונליין דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.

לאחר שינוי הסטטוס והצהרה על צפי ההכנסה המשוערת, יישלח לבעל העסק פנקס שוברים חודשי אשר יש לשלם בכל 15 לחודש או בבנק הדואר

או באופן מקוון דרך אתר המוסד לביטוח לאומי.

ישנם עובדים עצמאים מסוימים שלא נדרשים לשלם את דמי הביטוח הלאומי למרות שהם עונים על אחד הסעיפים:

עצמאי אשר אינו תושב ישראל; עצמאי הזכאי לקצבת נכות כללית בשיעור של 75% או יותר לתקופה של שנה לפחות;

עצמאי הזכאי לקצבת נכות מעבודה בשיעור של 100%.

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

כל עצמאי ובעל עסק מעל גיל 18 ועד גיל הפרישה (67 לגברים, 62 לנשים) צריך לשלם דמי ביטוח לאומי על פי 2 מדרגות הנגזרות מהשכר הממוצע במשק:

המדרגה הראשונה היא עד 60% מהשכר הממוצע במשק (6,331 ש"ח, נכון ל-2021), ועל חלק זה בהכנסתו העצמאי צריך לשלם 2.87%

דמי ביטוח לאומי ו-3.1% דמי ביטוח בריאות; המדרגה השנייה היא מעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד למקסימום של 44,020 ש"ח,

ועל חלק זה בהכנסתו העצמאי צריך לשלם 12.83% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.

לנוחיותכם, הנה טבלה מסכמת של שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מגיל 18 ועד גיל הפרישה:

דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

עצמאים עד גיל 18 ועצמאים מעבר לגיל הפרישה אשר מקבלים קצבת אזרח ותיק ישלמו את דמי הביטוח הלאומי כך:

עד 60% מהשכר הממוצע במשק דמי ביטוח לאומי בשיעור של 0.17%, ומעל 60% מהשכר הממוצע ועד 44,020 ש"ח דמי ביטוח לאומי בשיעור של 0.78%.

כמו כן לאזרחים עד גיל 18 פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, ולעצמאים אשר מקבלים קצבת אזרח ותיק מנוכים מהקצבה החודשית 200 ש"ח לדמי ביטוח בריאות.

עצמאים מעבר לגיל הפרישה אשר לא מקבלים קצבת אזרח ותיק ישלמו כך את דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות ביחד:

עד 60% מהשכר הממוצע במשק דמי ביטוח לאומי ובריאות בשיעור של 5.47%, ומעל 60% מהשכר הממוצע ועד 44,020 ש"ח דמי ביטוח לאומי

ובריאות בשיעור של 15.62%.

חובת ניהול פנקסי (ספרי) חשבונות

אחת מהחובות החשובות והמחייבות ביותר לעצמאים ובעלי עסקים מבחינת החוק היא חובת ניהול פנקסי חשבונות (לעיתים מכונה גם "ניהול ספרי חשבונות").

למעשה, חובה זו נדרשת גם על פי הוראות מס הכנסה וגם על פי תקנות מס ערך מוסף – זאת מתוך ההיגיון הבסיסי שכל עסק חייב במעקב צמוד

אחרי כל התנועות בעסק על מנת לעמוד בכל חוקי וכללי המיסוי במדינה.

אז מה זה בעצם "ניהול פנקסי חשבונות"? ניהול פנקסי חשבונות זהו תיעוד ורישום כלל ההכנסות וההוצאות של העסק כפי שהם הונפקו בחשבוניות

וקבלות בעת מעמד התשלום בעסקאות עם לקוחות או ספקים.

כמו כן, יש חובה גם לנהל מעקב ותעד את כל התנועות במלאי העסק.

על העסק לתעד ולשמר את כל המסמכים החשבונאיים כגון חשבוניות וקבלות במשך 7 שנים.

סוגי ספרי החשבונות לכל עסק יכולים להשתנות בהתאם לסוג העסק ומאפייניו, ומומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס אילו הם הרלוונטיים לעסק שלכם.

הנה פירוט של ספרי החשבונות החשובים ביותר על פי פרק ג׳ (ספרי חשבון) בהוראות מס הכנסה:

  • ספר קופה: בבתי עסק שבהם יש קופה (בדרך כלל חנויות, בתי קפה, מסעדות וכו’), חובה לנהל "ספר קופה" אשר יתעד כל תשלום תוך ציון תאריך העסקה, ובכל רגע נתון ניתן יהיה לוודא את את היתרה. ספר הקופה יישמר לצד החזקת המזומנים.
  • ספר תקבולים ותשלומים (חובה לכל עסק): ספר זה יתעד את כל תנועת התקבולים והתשלומים לעסק, וכן את הוצאות העסק, תוך ציון תאריך העסקה. ספר זה משמש למעשה כאבן היסוד לחישוב רווחי העסק והמס הנגזר ממנו. יש לציין שזהו ספר חשבונות חובה לכל עסק.
  • ספר תנועת המלאי: ספר זה יתעד כל כניסת סחורה אל העסק ויציאה ממנו (כולל תאריכים, סכומים ויחידות). כמו כן, הספר יתעד את פירוט המלאי בתחילת השנה וסופה. 
  • ספר כניסת טובין: ספר זה יתעד כל כניסת סחורה לעסק ויפרט את תאריך הכניסה, שם הספק ומספר היחידות. 
  • ספר הזמנות: ספר זה יתעד הזמנות לעסק על פי מספר סידורי, תאריך, שם המזמין, ופירוט הסחורה או השירות שהוזמנו.

חשוב להדגיש שמערכת AccountIT לניהול עסק והפקת חשבוניות פועלת בהתאמה מלאה עם הוראות ספרי חשבונות על פי אישור

מרשם התוכנות של מס הכנסה. ניהול העסק באמצעות המערכת שלנו עומד בחובה החוקית של בעל העסק לנהל את חשבונותיו בהתאם

להוראות חובת ניהול ספרי חשבונות.

חובות המעסיק

ניכוי מס במקור לעובדי העסק השכירים

כל בעל עסק אשר מעסיק עובדים שכירים מחויב לנכות מס במקור ממשכורותיהם של עובדיו ולהעביר מס זה למס הכנסה.

אם לעסק אכן יש עובדים (או מתכוון להעסיק עובדים), אז קודם על בעל העסק לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה.

ניתן להוריד את הטפסים הנדרשים דרך האינטרנט של רשות המסים: טופס 5329 (דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה)

עבור עצמאים יחידים, או באמצעות טופס 4436 (פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים) עבור חברה בע"מ, שותפות, עמותה וגופי מדינה.

כמה מס יש לנכות מכל משכורת של עובד שכיר? בישראל עובדים על פי שיטת מדרגות מס הכנסה אשר מתעדכנות בכל שנה,

ושהיא דרך מיסוי פרוגרסיבית; כלומר, ככל שעובד מרוויח יותר, כך גם יגדל שיעור המס שעליו יהיה לשלם. שיעור המס הוא רלוונטי רק לאותה מדרגת מס מסכום מסוים ועד סכום מסוים.

לדוגמא, בשנת 2021 עובד שכיר שקיבל שכר חודשי ממוצע בסכום 9,030 ש"ח, ישלם 10% מס עד סכום של 6,290 ש"ח (מדרגת המס הראשונה) ועוד 14% מס מסכום של 6,290 ש"ח ועד סכום של 9,030 ש"ח (מדרגת המס השנייה), ולכן בסך הכל ישלם 1,013 ש"ח.

אלו הן מדרגות מס הכנסה (נכון ל-2021):

שיעור המסמדרגהמס מצטבר
10%6,290629
14%9,0301,013
20%14,4902,105
31%20,1403,856
35%41,91011,476
47%53,97017,144
50%מעל 53,970מעל 17,144

על בעל העסק המעסיק עובדים שכירים להעביר למס הכנסה את כלל ניכויי המס במקור שגבה מעובדיו עד ל-15 לחודש שלאחר סוף תקופת הדיווח או עד ל-19 לחודש אם מעבירים את המס דרך אתר האינטרנט של רשות המסים.

תדירות הדיווח משתנה בהתאם לסכום המס הכולל אשר שולם בתקופה של 12 חודשים מחודש ספטמבר של שנת המס הקודמת: מעל 100,000 ש"ח, תשלום בכל חודש; מתחת ל-100,000 ש"ח, תשלום בכל חודשיים; 0 (אפס) ש"ח, תשלום בכל חצי שנה.

על המעסיק להגיש דו"ח ייעודי (טופס 0126) המפרט את ניכויי המס במקור של העובדים השכירים עד ל-30 באפריל של השנה העוקבת לשנת הדיווח. ניתן לשלוח טופס זה דרך שידור דוחות ניכויים של רשות המסים.

דו"ח שנתי למס הכנסה

מהו הדו"ח השנתי שיש לשלוח למס הכנסה? הדו"ח השנתי למעשה מפרט את כלל ההכנסות (גם הפטורות וגם החייבות במע"מ) וההוצאות של העסק בין אם מדובר בעוסק פטור, מורשה או חברה בע"מ. כל סוגי ההכנסות מחויבות להיכלל בדו"ח השנתי – מכירות, תקבולים על שירותים, ריביות, קצבאות, רווחים משוק ההון וכו’.

לאחר הגשת הדו"ח השנתי, יחושב סכום המס השנתי הסופי שעל העסק לשלם והוא יושווה לסך תשלומי המס החודשיים אשר שולמו במהלך השנה (להזכירכם, תשלום המס הוא חודשי). אם ובמידה ומתברר שהעסק שילם פחות מדי מס, עליו יהיה להשלים את הפער; אם יתברר שהעסק שילם יותר מדי, על מס הכנסה יהיה להחזיר את החוב לעסק בתוך 90 ימים.

מתי יש להגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה וכיצד? יש להגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה עד ל-30 לאפריל בשנה הבאה לאחר שנת המס המדווחת; כלומר, אם נדרש להגיש דו"ח שנתי של 2020, אז נצטרך לשלוח אותו עד ל-30.4.2021. ישנה אפשרות לקבל הארכה בהגשת הדו"ח במקרים מסוימים עם קבלת אישור פקיד השומה. על עסקים שאינם חברה (עוסק פטור, מורשה, שותפות) לשלוח את הדו"ח השנתי באינטרנט דרך טופס 1301, ועל חברות בע"מ יש לשלוח אונליין דרך טופס 1214.

הצהרת הון

ראשית, מהי בכלל הצהרת הון ומהי מטרתה? הצהרת הון היא למעשה פירוט של כל הנכסים של מישהו הנדרש לכך על ידי רשויות המס;

בדרך כלל מדובר בעצמאים ואנשי עסקים, או לעתים אף בעובדים שכירים המרוויחים שכר ותגמולים מעל לסכום מסוים. המטרה של הצהרת הון מבחינת מס הכנסה

היא וידוא שממלא ההצהרה (הנישום) מדווח כנדרש על כל הכנסותיו ומשלם את מיסיו כראוי.

יש לפרט בהצהרת ההון (טופס 1219) את כל הנכסים – פיזיים, פיננסיים, דיגיטליים או אחרים – של הנישום. הצהרת ההון מחולקת ל-2 חלקים:

פרטי ועסקי. בחלק הפרטי יש להצהיר על כלל הנכסים הפרטיים של הנישום ובני ביתו (בן או בת הזוג, ילדים עד גיל 18).

בחלק העסקי יש להצהיר על כלל הנכסים הקשורים לעסק.

רשות המסים דורשת דיווח הצהרת הון תקופתיות, בדרך כלל דיווח אחת לכל מספר שנים. הרשות משווה בין הצהרת הון אחת לעוקבת אחריה,

בודקת את הפערים ביניהן, ומוודאת שהנישום שילם בהתאם כנדרש את מיסיו. לכן ישנה חשיבות גדולה למילוי הצהרת ההון הראשונה באופן המקיף והכולל ביותר,

שכן, הצהרת הון זו מהווה בסיס השוואתי לכל אלה הבאות אחריה.

בעת מילוי הצהרת הון מומלץ מאוד להיעזר ברואה חשבון או יועץ מס על מנת לא לפספס אלמנטים חשובים אשר יכולה להיות להם השפעה מהותית על המשך הדרך.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!
דילוג לתוכן