תקנון ומדיניות פרטיות: תנאי שימוש באתר | Account IT

תקנון ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר  accountit.co.il ובשירותים המסופקים ע”י טכנולוגיות מידע חשבונאיות

  1. הגדרות:

א.       אקאונטינג איי.טי.- טכנולוגיות מידע חשבונאיות המרכז לקידום עסקים בע”מ, AccountIT, אתרי האינטרנט accountit.co.il  ו-  account-it.co.il.

ב.      האתר- אתרי האינטרנט accountit.co.il  ו-  account-it.co.il.

ג.       המערכת – מערכת AccountIT לניהול העסק ולניהול חשבונות העסק.

ד.      שירות- כל שירות שמציעה אקאונטינג איי.טי. על גבי האינטרנט ומחוצה לו.

ה.      משתמש- כל אדם ו/או חברה העושה שימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי אקאונטינג איי.טי. בין בתשלום ובין שלא בתשלום.

ו.       הנהלה- אקאונטינג איי.טי. ו/או בעלי האתר ו/או AccountIT.

בהסכם זה יעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הסכם זה תקף לגבי נשים וגברים כאחד.

  1. תנאי השימוש:

א.      עם הצטרפות המשתמש ללקוחות אקאונטינג איי.טי. ועם קבלת והתחלת השימוש בשירותיה, מביע בזאת המשתמש את הסכמתו לתנאי השימוש של ההנהלה. הפרת אחד מתנאי השימוש עלול להוביל לסיום מיידי של שימוש המשתמש בשירותים המוצעים וסגירת המשתמש שלו.
המשתמשים בשירותים מצהירים כי העסקים הנפתחים בחשבונם, נמצאים בבעלותם, או הינם מועסקים בעסק האמור והוא רשום כחוק ברשויות המס. השימוש בשירותים הינו אך ורק למטרות חוקיות המשתמש מתחייב לעשות שימוש סביר בשירותים שתואם את חוקי מדינת ישראל ותנאי שימוש אלו. חל איסור ליצור חשבונות במערכת ע”י שימוש בשיטות אוטומטיות.

ב.       השימוש במערכת AccountIT הינו “as is”. ההנהלה לא תישא בשום אחריות לרבות אובדן נתונים, עיכוב בגישה למערכת, פגיעה או נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים, כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר ו/או במערכת, או במידע שהופק מהם.

ג.      על המשתמש להדפיס ולשמור העתק של כל מסמך תיעוד פנים (לרבות חשבוניות וקבלות) אשר מופק מהמערכת. כמו כן על המשתמש לערוך ולבצע גיבויים לנתונים העסקיים שלו באופן שוטף.

ד.      ההנהלה עושה כל שביכולתה שהתחשיבים המידע והפונקציונאליות הכללית של המערכת יהיו שלמים נכונים ומדויקים, אולם יתכן מצב שבו יפלו שגיאות אם עקב בעיה הקשורה למערכת או בעיה הקשורה לחומרה או בעיה הקשורה לתקשורת מחשבים או בעיה הקשורה לטעות אנוש. במקרה כזה אין ההנהלה תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה או הפסד של המשתמש, ובאישור תנאים אלו מסכים המשתמש בזאת כי לא תהא לך כל תביעה בנדון.

ה.        ההנהלה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט: מערכת גיבויים, גבייה והעברת נתונים באמצעות הצפנת SSL וחומת אש (FireWall). למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. ההנהלה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע.

ו.       למען הסר ספק, השימוש באתר ובמערכת AccountIT והמידע הכלול בהם אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ פיננסי מבעלי מקצוע. כמו כן המידע הנכלל במערכת אינו בשום דרך בגדר חוות דעת מקצועית. במידת הצורך, מומלץ למשתמש לפנות לאקאונטינג איי. טי. לקבלת עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר. ההנהלה אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר ו/או במערכת.

ז.      ההנהלה אינה מתחייבת שהשירות יהיה זמין תמיד ובכל עת. ההנהלה אינה מתחייבת כי לא יהיו הפרעות או שיבושים בשירות.
ההנהלה עושה את מירב המאמצים על מנת שלא יהיו שיבושים או הפרעות או כל תקלה אחרת מסוג זה, אך אינה יכולה להתחייב כי תקלות מסוג זה לא יקרו. המשתמש מסכים בזאת כי לא תהיה לו כל תביעה כלפי ההנהלה במקרים מסוג זה.

ח.      ההנהלה יכולה לשנות בעתיד את מבנה ועיצוב האתר ו/או המערכת דבר אשר עלול לגרום לשיבושים שונים ולאי נוחות. המשתמש מסכים בזאת כי לא תהיה לו כל תביעה כלפי ההנהלה באשר לשיבושים או אי נוחות שעלולים להיגרם משינויים כנ”ל.

ט.        ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים המסופקים על ידה באופן קבוע או זמני בכל עת, תוך מתן הודעה מראש ובזמן סביר על הפסקת השירותים הניתנים על ידה. לאחר הפסקת השירותים תהיה רשאית ההנהלה למחוק את כל נתוני המשתמשים השמורים בשרתיה ובמחשביה ללא הודעה על כך.

י.    השימוש בשירותים הניתנים על ידי ההנהלה כרוך בתשלום. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירותים מעת לעת. לאחר רישומו של המשתמש וקבלת אישור על ביצוע תשלום, השירותים יהיו זמינים ויסופקו באופן מיידי.

יא.    ההנהלה רשאית להפסיק מתן שירותים, לחסום משתמש ולמחוק את נתוני המשתמש השמורים בשרתי ההנהלה, במידה ולא התקבל תשלום מהמשתמש כנדרש בעבור השירותים המסופקים.

יב.    ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת וללא הודעה מראש.
כל המודולים ו/או השירותים שיתווספו או יגרעו לשירות יהיו כפופים לתנאי הסכם זה.
הודעות על שינויים בתנאי השימוש ועל מודולים ו/או שירותים שיתווספו או יגרעו יתפרסמו באתר האינטרנט של החברה.
המשך השימוש בשירות לאחר כל שינוי מהווה את הסכמת המשתמש לשינויים אלו.

יג.   המערכת עובדת בצורה אופטימאלית על דפדפן אינטרנט “פיירפוקס”.

יד.     משתמש אשר אינו שבע רצון מתנאי השימוש ו/או מהשירותים המוצעים על ידי ההנהלה, הסעד היחיד העומד לרשותו הוא אי קבלת תנאי השימוש והפסקת השימוש בשירותים המוצעים.

  1.    מדיניות פרטיות:

מדיניות פרטיות זו מתארת את זכויות הפרטיות שלך בנוגע לאיסוף, שימוש, אחסון, שיתוף והגנה על הפרטים האישיים שלך. היא חלה על האתר של AccountIT ועל כל האתרים, היישומים, השירותים והכלים הקשורים, ללא קשר לדרך שבה אתה ניגש אליהם או משתמש בהם.

אתה מסכים למדיניות פרטיות זו כשאתה נרשם לגישה או שימוש במוצרים, בשירותים, בתוכן, בתכונות, בטכנולוגיות או בפונקציות, המוצעים באתר שלנו ובכל האתרים, היישומים והשירותים הקשורים לרבות יישומים סלולרים. אנו רשאים לשנות מדיניות זו בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר האינטרנט שלנו. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה.

אתה מתחייב למסור פרטים אישיים מלאים ומדויקים כפי שתידרש בעת התקשרותך לקבלת השירותים, או לאחר מכן.

כשתבקר באתר של AccountIT או תשתמש ביישומים ו/או בשירותים של  AccountITישמר ויתועד מידע שנשלח אלינו מהמחשב שלך, הטלפון הנייד שלך או מכשיר גישה אחר. המידע שנשלח אלינו כולל פרטים אישיים ופרטי התקשרות, נתונים לגבי הדפים שניגשת אליהם, כתובת ה-IP של המחשב שלך, מזהי מכשירים וסוג מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש, המיקום שלך, מידע על הרשת האלחוטית, נתוני יומן אינטרנט סטנדרטיים הכוללים את סוג הדפדפן שבו אתה משתמש ותעבורה אל האתר שלנו וממנו, משך הזמן שביקרת באתר ומידע אחר.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים לצורך התקשרות עימך לגבי כל עניין שתמצא ההנהלה לנכון, לרבות התקשרות עימך דרך דואר אלקטרוני או טלפון.
בהסכמתך לתנאי השימוש המפורטים בתקנון אתה מסכים שמידע כאמור ישמר ויתועד ע”י AccountIT.

ההנהלה משתמשת או עשויה להשתמש במידע שנאסף אודותיך בין היתר למטרות הבאות:

  1. יצירת קשר עימך.
  2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך לרבות באמצעות הטלפון, הודעת טקסט (SMS), הדואר או דואר אלקטרוני.
  3. ניתוח סטטיסטי לגבי כמות השימושים בשירותי המערכת.
  4. תיעוד לצורך טיפול בתקלות או בתלונות מצדך.
  5. תיעוד ובדיקת שימוש בחלקים מסוימים במערכת.

מערכת AccountIT כמערכת ניהול עסקי שומרת בעת השימוש בה מידע פיננסי ועסקי שהוזן ע”י המשתמש לרבות פרטי חשבונות בנקים, כרטיסי אשראי, לקוחות, ספקים, הכנסות, הוצאות וכל מידע עסקי אחר שהוזן למערכת. בהסכמתך לתנאי השימוש במפורטים בתקנון את מאשר שאתה מודע ומסכים שמידע כאמור ישמר בשרתי מערכת AccountIT.

אתה מאשר כי אתה מודע לכך שבמידה ורשויות המדינה לרבות רשויות המס או כל רשות ממשלתית אחרת תדרוש מההנהלה על פי דין פרטים עליך או על התנהלותך הפיננסית או כל מידע אחר המצוי בידי ההנהלה, תהיה
ההנהלה חייבת למוסרם לידי השלטונות.

Cookies

אנחנו משתמשים ב Cookies לצורך שימוש יעיל ומהיר במערכת ועל מנת לזהות אותך באופן מהיר כאשר אתה ניגש למערכת.
בהסכמתך לתנאי השימוש המפורטים בתקנון אתה מאשר לנו לשלוח אליך קבצי Cookies ולהשתמש במידע השמור ב Cookies.

  1.    ביטול עסקה:

משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (“חוק הגנת הצרכן).
ביטול עסקה יעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצועה, באמצעות פניה בכתב בלבד לטכנולוגיות מידע חשבונאיות בע”מ, באמצעות שליחת פקס למספר  02-6569112 ו/או באמצעות שליחת הודעה למחלקת שירות לקוחות תחת לשונית צור קשר באתר החברה בכתובת www.account-it.co.il.
בגין ביטול עסקה יגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, כנמוך מבינהם.
במקרה שהעסקה בוטלה וכבר הוחל במתן שירות לפיה, יחויב הלקוח, בנוסף לדמי הביטול, בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו טרם מועד הביטול.

  1. תחולה

על הסכם זה יחולו אל ורק חוקי מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הכלולה בהם. המשתמש מסכים כי בכל מחלוקת כלשהי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט בירושלים.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!
דילוג לתוכן