Homeor | תוכנה לניהול עסק והנהלת חשבונות

להעניק לעסק שלך יתרון בכלכלה הדיגיטאלית

 
 

בחרו תוכנית המתאימה לעסק והצטרפו

 

מחירון
choose your plan

Amount of space

Bandwidth per month

Bandwidth per month

E-mail accounts

24h support

24h support

24h support

Your text

Your text

  הנהלת   חשבונות ברשת

39.9

חודשי

הפקת חשבונית וקבלות אונליין

הנהלת חשבונות באינטרנט חד צידית

הנהלת חשבונות באינטרנט דו צידית

ניהול פריטים ומלאי

ניהול לקוחות וספקים

דוחות עסקיים

יבוא ויצוא קבצים

שליחת מסמכים במייל

חתימה דיגיטלית

התאמת חשבונות ובנקים

תמיכה טכנית בטלפון

הפקת מסמכים

19.9

חודשי

 הפקת חשבונית וקבלות אונליין

דוחות עסקיים

ניהול פריטים ומלאי

ניהול לקוחות וספקים

יבוא ויצוא קבצים

שליחת מסמכים במייל

חתימה דיגיטלית

תמיכה טכנית בטלפון

נסיון ל-45 יום

חינם


 הפקת חשבונית וקבלות אונליין

הנהלת חשבונות באינטרנט חד צידית

הנהלת חשבונות באינטרנט דו צידית

ניהול פריטים ומלאי

ניהול לקוחות וספקים

דוחות עסקיים

יבוא ויצוא קבצים

שליחת מסמכים במייל

חתימה דיגיטלית

התאמת חשבונות ובנקים

תמיכה טכנית בטלפון

Lets meet and talk! Call us at +61 (0) 3 8376 6284


ASK FOR A QUOTE

בחרו לכם תוכנית מתאימה לעסק והצטרפו עכשיו