account it | הגדרת פרטי חברה במערכת לניהול עסק והנהלת חשבונות

הגדרת פרטי חברה במערכת לניהול עסק והנהלת חשבונות

מסיבות מובנות, חלק בלתי נפרד מהמערכת לניהול עסק וניהול חשבונות של AccountIT הוא הגדרת פרטי העסק/חברה של המשתמש. אי מילוי פרטי החברה בפרטים הנכונים יכול להוביל לטעויות חישוב והפקת חשבוניות לא תקניות ללא תוקף חוקי ומשפטי; לכן, חיוני להשקיע מספר דקות במילוי הפרטים המדויקים.

מסך בחירת החברה יופיע מידית בכניסה למערכת למשתמשים עם הרשאה ליצור חברות חדשות או בלחיצה על החץ ליד שם המשתמש המופיע בפינה השמאלית העליונה מעל התפריט הראשי בכל מסך.

כך נראה מסך בחירת החברה:

בחירת עסק במערכת הנהלת חשבונות

בכדי לערוך את פרטי העסק/חברה, ניתן פשוט ללחוץ על סמל העריכה לצד החברה הנבחרת; כמו כן, ניתן להגיע למסך עריכת פרטי העסק דרך "מערכת" בתפריט הראשי ואז "עריכת פרטי עסק".

החלק העליון ("הגדרות כלליות") במסך עריכת פרטי עסק כולל את כל הפרטים האישיים המוכרים לנו מטופסי ההרשמה הסטנדרטיים ברחבי הרשת. פרטים אלו כוללים את שם העסק, שם המנהל, טלפון, כתובת וכו'. אין בחלק זה פרט לא רגיל שמשתמש האינטרנט הממוצע לא נתקל בו כבר בעבר. כך נראה חלק זה:

הגדרות כלליות עסק במערכת הנהלת חשבונות

החלק התחתון של המסך כולל את פרטי החברה העוסקים בהגדרות המשפיעות על דיווח ותשלום מיסי העסק ("הגדרות לצרכי מס").

יש לשים לב שפרטי החברה/עסק הינם נכונים, מלאים ומדויקים – מילוי לא נכון של מספר העוסק, תיק ניכויים או חברה פרטית (ח"פ) יוביל לתקלות כמו חשבוניות וקבלות לא תקינות, והגדרות אחרות יכולות להוביל לחישובי מס שגויים; שגיאות כאלו יכולות להסתיים באי הבנות ואף לסנקציות מצד הרשויות במקרים מסוימים.

כך נראה חלק "הגדרות לצרכי מס":

הגדרות לצרכי מס במערכת להנהלת חשבונות

יש לציין שאת הגדרת "דיווח מע"מ" ניתן להגדיר רק פעם אחת כשלראשונה מגדירים את העסק ולאחר מכן הגדרה זו תישאר נעולה מכיוון שיש לה השפעות רבות. על מנת לשנות הגדרה זו לאחר ההגדרה הראשונית יש לפנות לתמיכה של AccountIT כדי ששינוי זה לא ייצור בעיות עתידיות ואי התאמות עם הגדרות קודמות.

כמו כן, ניתן למצוא בסוף עמוד "עריכת פרטי עסק" הגדרות מעט מתקדמות יותר של התאמת חשבונות אשר ניתן להשאיר ללא שינוי, ובנוסף את הגדרות סליקת האשראי אם המשתמש רכש את מודול זה.

לאחר מילוי או שינוי הגדרות העסק/חברה, יש ללחוץ על כפתור "עדכן" בתחתית העמוד.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!
דילוג לתוכן